Thứ bảy, 21. Tháng mười hai 2019, Ho Chi Minh, Schneider Go Green 2020: Global Student Case Competition

từ 21. Tháng mười hai 2019 - 15:00 đến 20:00

Ho Chi Minh

Hiển thị bản đồ
mô tả sự kiện
Empowering students to speak up on their bold ideas to impact the world and reshape the energy industry!

Schneider Go Green 2020: Global Student Case Competition, Ho Chi Minh biến cố

Ck ju vk
Thứ ba 31. Tháng mười hai 2069
9 shares
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
2 shares
Nam Thanh Nữ Tú Việt Nam 2016
Thứ năm 27. Tháng hai 2076
14 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
2 shares
Thi Tuyển Công chức Nhà Nước Khu Vực MIỀN NAM
Thứ năm 31. Tháng mười hai 2020
313 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ