Thứ ba, 10. Tháng mười hai 2019, Reverie Saigon, 5th Floor, AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019

từ 10. Tháng mười hai 2019 - 19:00 đến 22:00

Reverie Saigon, 5th Floor

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Want to start a conversation with industry-leading experts, innovative
entrepreneurs, and savvy marketers? Join ShineOn, DFO Global,
and other top ecommerce companies at the Ad Buyers Vietnam Meetup!  
The Vietnam 2019 Meetup will be held on December 10th in
Ho Chi Minh City. Venue will be filled to capacity, drinks will be flowing,
and genius will be shared. Sponsors will get the best tables, open bar
service, extensive branding, marketing opportunities, and can
guarantee entry for their friends and clients.

We look forward to seeing you there!

AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019, Reverie Saigon, 5th Floor biến cố

AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019

AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019

Thứ ba 10. Tháng mười hai 2019
2 shares
Plastech Vietnam 2020

Plastech Vietnam 2020

Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
Căn hộ Eco Green Saigon
Thứ ba 21. Tháng tám 2018
1 shares
ILDEX Vietnam 2020
Thứ tư 18. Tháng ba 2020
1 shares
HortEx Vietnam 2020
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
1 shares
What digital marketing' steps are important to ensure good technical SEO?
Thứ bảy 30. Tháng mười một 2019
4 shares
Schneider Go Green 2020: Global Student Case Competition
Thứ bảy 21. Tháng mười hai 2019
3 shares
2nd ASEAN Wind Energy 2020
Thứ năm 26. Tháng ba 2020
1 shares
The Complete Guide to Financial Freedom
Thứ hai 09. Tháng mười hai 2019
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ