Thứ ba, 10. Tháng mười hai 2019, Reverie Saigon, 5th Floor, AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019

từ 10. Tháng mười hai 2019 - 19:00 đến 22:00

Reverie Saigon, 5th Floor

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Want to start a conversation with industry-leading experts, innovative
entrepreneurs, and savvy marketers? Join ShineOn, DFO Global,
and other top ecommerce companies at the Ad Buyers Vietnam Meetup!  
The Vietnam 2019 Meetup will be held on December 10th in
Ho Chi Minh City. Venue will be filled to capacity, drinks will be flowing,
and genius will be shared. Sponsors will get the best tables, open bar
service, extensive branding, marketing opportunities, and can
guarantee entry for their friends and clients.

We look forward to seeing you there!

AD BUYERS VIETNAM MEETUP 2019, Reverie Saigon, 5th Floor biến cố

2020 Global Footwear Manufacturing Summit

2020 Global Footwear Manufacturing Summit

Thứ tư 26. Tháng hai 2020
2 shares
2nd ASEAN Wind Energy 2020

2nd ASEAN Wind Energy 2020

Thứ năm 26. Tháng ba 2020
1 shares
Rubber & Tyre Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
Cong trinh son epoxy
Thứ bảy 01. Tháng chín 2018
1 shares
Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020)
Thứ năm 27. Tháng hai 2020
3 shares
Implementing Positive Education, Vietnam (February 2020)
Thứ bảy 29. Tháng hai 2020
3 shares
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẤT NỀN NHÀ BÈ RIVERSIDE
Thứ hai 10. Tháng chín 2018
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ