Thứ sáu, 27. Tháng mười hai 2019, Việt Nam, Epizode Festival

từ 27. Tháng mười hai 2019 - 19:00
đến 07. Tháng một 2020 - 22:00
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Epizode electronic Festival

Epizode Festival, Việt Nam biến cố

Implementing Positive Education, Vietnam (February 2020)

Implementing Positive Education, Vietnam (February 2020)

Thứ bảy 29. Tháng hai 2020
3 shares
Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020)
Thứ năm 27. Tháng hai 2020
3 shares
Beyond+ Quarter 2 Registration: Vietnamese (Lower Elementary)
Thứ hai 28. Tháng mười 2019
3 shares
Beyond+ Quarter 2 Registration: Golf (Lower Elementary)
Thứ hai 28. Tháng mười 2019
3 shares
Beyond+ Quarter 2 Registration: Spanish (Upper Elementary)
Thứ hai 28. Tháng mười 2019
3 shares
Spirit Retreat Hoi An
Thứ ba 10. Tháng ba 2020
1 shares
Plastech Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
HO CHI MINH: Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs
Thứ sáu 06. Tháng mười hai 2019
3 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ