Thứ bảy, 23. Tháng mười một 2019, Ho Chi Minh City, Reactor R8 Top Cities - Ho Chi Minh Entrepreneurship Workshop

từ 23. Tháng mười một 2019 - 10:00
đến 24. Tháng mười một 2019 - 18:00

Ho Chi Minh City

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Reactor's efforts in expanding across the region in launching a R8 Top Cities 2019 to identify high potential entrepreneurial individuals.

Reactor R8 Top Cities - Ho Chi Minh Entrepreneurship Workshop, Ho Chi Minh City biến cố

QS World Grad School Tour - Ho Chi Minh City

QS World Grad School Tour - Ho Chi Minh City

Thứ tư 20. Tháng mười một 2019
2 shares
Plastech Vietnam 2020

Plastech Vietnam 2020

Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
Căn hộ Eco Green Saigon
Thứ ba 21. Tháng tám 2018
1 shares
ILDEX Vietnam 2020
Thứ tư 18. Tháng ba 2020
1 shares
HortEx Vietnam 2020
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
1 shares
What digital marketing' steps are important to ensure good technical SEO?
Thứ bảy 30. Tháng mười một 2019
4 shares
EdTechX Startup Pitch Competition - Vietnam
Thứ ba 03. Tháng mười hai 2019
2 shares
QS World Grad School Tour - Hanoi
Thứ năm 21. Tháng mười một 2019
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ