Chủ nhật, 13. Tháng mười 2019, Trường Đại Học Cần Thơ, Global Citizen Classroom: Workshop 1

từ 13. Tháng mười 2019 - 8:30 đến 11:30

Trường Đại Học Cần Thơ

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Time & Day: 8.30 AM - 11.30AM, 13/10/2019
Venue: Innovation Maker Space - Can Tho University

Global Citizen Classroom: Workshop 1, Trường Đại Học Cần Thơ biến cố

[HCMC] US & UK Milestones: Your University Application Checklist

[HCMC] US & UK Milestones: Your University Application Checklist

Chủ nhật 27. Tháng mười 2019
4 shares
FREE BEER on Our Group

FREE BEER on Our Group

Thứ bảy 19. Tháng mười 2019
1 shares
WeWork—Women We Love - Creator's Fair
Thứ sáu 18. Tháng mười 2019
2 shares
SÔY Sessions - 2nd Edition
Thứ bảy 19. Tháng mười 2019
1 shares
Training from the Back of the Room with Shane Hastie [Paid training]
Thứ năm 05. Tháng mười hai 2019
4 shares
Study in Canada - York University, School of Continuing Studies
Thứ năm 17. Tháng mười 2019
3 shares
Study in Canada - York University, School of Continuing Studies
Thứ năm 17. Tháng mười 2019
3 shares
[HCMC] US & UK Milestones: Your University Application Checklist
Chủ nhật 27. Tháng mười 2019
4 shares
FREE BEER on Our Group
Thứ bảy 19. Tháng mười 2019
1 shares
WeWork—Women We Love - Creator's Fair
Thứ sáu 18. Tháng mười 2019
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ