Thứ ba, 15. Tháng mười 2019, Saigon Innovation HUB, Vietnam Rice Bowl Startup Awards - Winners Announcement

từ 15. Tháng mười 2019 - 18:00 đến 20:30

Saigon Innovation HUB

Hiển thị bản đồ
mô tả sự kiện
Celebrating the best of Vietnam startups!
Award Ceremony for the national leg of ASEAN Rice Bowl Startup Awards.

Vietnam Rice Bowl Startup Awards - Winners Announcement, Saigon Innovation HUB biến cố

Ck ju vk
Thứ ba 31. Tháng mười hai 2069
9 shares
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
2 shares
Nam Thanh Nữ Tú Việt Nam 2016
Thứ năm 27. Tháng hai 2076
14 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
2 shares
Thi Tuyển Công chức Nhà Nước Khu Vực MIỀN NAM
Thứ năm 31. Tháng mười hai 2020
313 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ