Thứ bảy, 16. Tháng mười một 2019, The Fitness Village, Emergency First Aid Course

từ 16. Tháng mười một 2019 - 12:45 đến 18:45

The Fitness Village

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Emergency First Aid training in Hanoi. Taught in line with international standards for first aid, this course is highly practical.

Emergency First Aid Course, The Fitness Village biến cố

Emergency First Aid Course

Emergency First Aid Course

Thứ bảy 16. Tháng mười một 2019
1 shares
NEPCON Vietnam 2020
Thứ tư 09. Tháng chín 2020
1 shares
Vietnam Manufacturing Expo 2020
Thứ tư 12. Tháng tám 2020
2 shares
Vietnam Int'l Cafe Show in Hanoi 2019
Thứ năm 12. Tháng mười hai 2019
2 shares
B1G1 Business for Good Conference 2020: Hanoi
Thứ tư 15. Tháng bảy 2020
2 shares
Beautycare Expo
Thứ tư 08. Tháng một 2020
1 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ