Thứ tư, 20. Tháng mười một 2019, Việt Nam, THE PREMIER DIGITAL SUMMIT VIETNAM 2019, HCM CITY

từ 20. Tháng mười một 2019 - 9:00
đến 21. Tháng mười một 2019 - 17:00
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Responding to the needs of digitally-savvy millennial market consumers!

THE PREMIER DIGITAL SUMMIT VIETNAM 2019, HCM CITY, Việt Nam biến cố

Try Out Tuesday - the Hive Thao Dien

Try Out Tuesday - the Hive Thao Dien

Thứ ba 12. Tháng mười một 2019
2 shares
GATECHAIN TESTNET LAUNCH MEETUP
Chủ nhật 17. Tháng mười một 2019
2 shares
Training from the Back of the Room with Shane Hastie [Paid training]
Thứ năm 05. Tháng mười hai 2019
4 shares
Reactor R8 Top Cities - Ho Chi Minh Entrepreneurship Workshop
Thứ bảy 23. Tháng mười một 2019
3 shares
TED Talk Screening x Thursday Social
Thứ năm 28. Tháng mười một 2019
2 shares
Emergency First Aid Course
Thứ bảy 16. Tháng mười một 2019
1 shares
HO CHI MINH: Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs
Thứ sáu 06. Tháng mười hai 2019
3 shares
QS World Grad School Tour - Ho Chi Minh City
Thứ tư 20. Tháng mười một 2019
2 shares
Ho Chi Minh's biggest 2019 MBA event!
Thứ năm 21. Tháng mười một 2019
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ