Thứ tư, 09. Tháng chín 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.), NEPCON Vietnam 2020

từ 09. Tháng chín 2020 - 9:00
đến 11. Tháng chín 2020 - 17:00

Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.)

Hiển thị bản đồ
mô tả sự kiện
Vietnam's Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment, and Supporting Industries for Electronics Manufacturing - 13th Edition
How will "Industry 4.0" affect the eletronics manufacturing sector? What do manufacturers have to prepare in order to thrive in the era of changes? When will it arrive? These questions and many more will find their answers at "NEPCON Vietnam 2020" as the show will explore the future of the industry through lastest technologies and solutions from 200 brands, 20 countries who will meet over 10,000 industrialists in the only annual gathering in Vietnam

NEPCON Vietnam 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.) biến cố

HO CHI MINH: Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs

HO CHI MINH: Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs

Thứ sáu 06. Tháng mười hai 2019
3 shares
Ck ju vk
Thứ ba 31. Tháng mười hai 2069
9 shares
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
2 shares
Nam Thanh Nữ Tú Việt Nam 2016
Thứ năm 27. Tháng hai 2076
14 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
Tạo giao diện cho facebook của bạn
Thứ sáu 23. Tháng mười 2020
136 shares
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
2 shares
Thi Tuyển Công chức Nhà Nước Khu Vực MIỀN NAM
Thứ năm 31. Tháng mười hai 2020
313 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ