Thứ tư, 09. Tháng chín 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.), NEPCON Vietnam 2020

từ 09. Tháng chín 2020 - 9:00
đến 11. Tháng chín 2020 - 17:00

Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.)

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
Vietnam's Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment, and Supporting Industries for Electronics Manufacturing - 13th Edition
How will "Industry 4.0" affect the eletronics manufacturing sector? What do manufacturers have to prepare in order to thrive in the era of changes? When will it arrive? These questions and many more will find their answers at "NEPCON Vietnam 2020" as the show will explore the future of the industry through lastest technologies and solutions from 200 brands, 20 countries who will meet over 10,000 industrialists in the only annual gathering in Vietnam

NEPCON Vietnam 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.) biến cố

How much Lien Asia cotton mattress price?

How much Lien Asia cotton mattress price?

Thứ năm 09. Tháng tư 2020
2 shares
How much Lien Asia cotton mattress price?

How much Lien Asia cotton mattress price?

Thứ năm 09. Tháng tư 2020
2 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
Plastech Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
HO CHI MINH: Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs
Thứ sáu 06. Tháng mười hai 2019
3 shares
Paper Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
Rubber & Tyre Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
Coatings Expo Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
1 shares
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẤT NỀN NHÀ BÈ RIVERSIDE
Thứ hai 10. Tháng chín 2018
2 shares
B1G1 Business for Good Conference 2020: Hanoi
Thứ tư 15. Tháng bảy 2020
2 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ