Chủ nhật, 06. Tháng mười 2019, The Vuon Luxury Garden, Khóa học Thiền Gieo Duyên 12 buổi - Khóa 03- CLB Thân Tâm

từ 06. Tháng mười 2019 - 15:00
đến 22. Tháng mười hai 2019 - 21:00

The Vuon Luxury Garden

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
CLB Thân Tâm được thành lập từ 2016 tại Hà Nội bởi CLB Cư Sĩ HN tổ chức nhập môn khóa THIỀN CHÁNH TÔNG gieo duyên cho bậc Trí thức.

Khóa học Thiền Gieo Duyên 12 buổi - Khóa 03- CLB Thân Tâm, The Vuon Luxury Garden biến cố

Vietnam Manufacturing Expo 2020

Vietnam Manufacturing Expo 2020

Thứ tư 12. Tháng tám 2020
2 shares
B1G1 Business for Good Conference 2020: Hanoi
Thứ tư 15. Tháng bảy 2020
2 shares
Van công nghiệp
Thứ sáu 06. Tháng chín 2019
1 shares
2020 Global Footwear Manufacturing Summit
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
2 shares
How much Lien Asia cotton mattress price?
Thứ năm 09. Tháng tư 2020
2 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
2nd ASEAN Wind Energy 2020
Thứ năm 26. Tháng ba 2020
1 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ