Thứ năm, 31. Tháng mười 2019, SECC, VIETRF - VIETNAM INT'L RETAILTECH & FRANCHISE SHOW 2019

từ 31. Tháng mười 2019 - 10:00
đến 02. Tháng mười một 2019 - 17:00

SECC

Hiển thị bản đồ
mô tả sự kiện
The 11st Vietnam Int'l Retailtech & Franchise Show (VIETRF) is the biggest and unique trade show about Franchise in Vietnam.

VIETRF - VIETNAM INT'L RETAILTECH & FRANCHISE SHOW 2019, SECC biến cố

Ck ju vk
Thứ ba 31. Tháng mười hai 2069
9 shares
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
2 shares
Nam Thanh Nữ Tú Việt Nam 2016
Thứ năm 27. Tháng hai 2076
14 shares
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
0 shares
Thi Tuyển Công chức Nhà Nước Khu Vực MIỀN NAM
Thứ năm 31. Tháng mười hai 2020
313 shares
PHỞ TÍU- MÓN PHỞ TRỘN CHUA NGỌT HÀ THÀNH
Chủ nhật 24. Tháng ba 2030
19 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ