Thứ ba, 10. Tháng chín 2019, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội, International Workshop on Bamboo and Sustainability 2019

từ 10. Tháng chín 2019 - 8:00
đến 18. Tháng chín 2019 - 18:00

Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Hiển thị bản đồ
0 người tham dự
mô tả sự kiện
The event aims at raising the community awareness in potentials of bamboo and solar power for developing green tourism.

International Workshop on Bamboo and Sustainability 2019, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội biến cố

Accelerating Asia Roadshow in Hanoi

Accelerating Asia Roadshow in Hanoi

Thứ năm 24. Tháng mười 2019
2 shares
Victory 8  Legends of Hoan Kiem

Victory 8 Legends of Hoan Kiem

Thứ bảy 19. Tháng mười 2019
2 shares
The Power Of Network Marketing Business with E-Commerce
Thứ năm 31. Tháng mười 2019
3 shares
QS World Grad School Tour - Hanoi
Thứ năm 21. Tháng mười một 2019
2 shares
Techno.vn Episode IX: Sala Underground Club
Thứ bảy 12. Tháng mười 2019
2 shares
Emergency First Aid Course
Thứ bảy 16. Tháng mười một 2019
1 shares
NEPCON Vietnam 2020
Thứ tư 09. Tháng chín 2020
1 shares
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ