Thứ ba, 25. Tháng mười hai 2018, Việt Nam, Giải Đấu Jhin

từ 25. Tháng mười hai 2018 - 0:00
đến 30. Tháng mười hai 2018 - 23:59
8 người tham dự
mô tả sự kiện
thời gian đăng ký thi còn 5 ngày nữa , hết 5 ngày chốt sổ để lập danh sách kèo Solo Jhin nha
5 ngày nữa chốt sổ , 7 ngày nữa sẽ bắt đầu giải đấu Jhin
luật truyền thống như mọi khi : 1 trụ hoặc 1 mạng hoặc 100 creep

Giải Đấu Jhin, Việt Nam biến cố

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ