Thứ năm, 01. Tháng tám 2019, Việt Nam, 900+ TOEIC

từ 01. Tháng tám 2019 - 1:00
đến 12. Tháng tám 2019 - 4:00
19 người tham dự
mô tả sự kiện

900+ TOEIC, Việt Nam biến cố

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ